รัฐบาลทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก

     ...โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมาก โดยมีการจัดตั้งสวนสมุนไพร และให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนทางด้านการแพทย์แผนไทย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนทำตามปณิธานของพระองค์ท่าน พัฒนาศักยภาพของสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่นิยม โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย มีสมุนไพรมากกว่า 20,000 ชนิด แต่เอามาใช้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: