วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

เชิญรับชม วีดีโอ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ สช. โดยคุณหมอ พลเดช ปิ่นประทีป
เป็นการถามถึงที่มาที่ไป และจุดริ่มต้นของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รวมถึง วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ เครื่องมือในการทำงานของ สช.
ทิศทาง-หลักการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงแนว และการให้กำลังใจแก่ภาคีเครือข่าย
ของ สช.