คำถามต่อนายก อบจ.สกลนครกรณีผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 เมกะวัตต์

     กลุ่มรักษ์น้ำอูน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่องการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และขยายกำลังการผลิตมาตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทราย โดยหนึ่งในหลายบริษัทที่สามารถย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตคือให้บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด นำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั้งใหม่ที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และขยายกำลังการผลิตเป็...
อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: