ชูไทยเป็นต้นแบบสุขภาวะอาเซียน

     อาเซียนทึ่งสสส.ต้นแบบดูแลสุขภาวะ 7 ประเทศเข้าร่วมประชุมผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบที่มีกองทุน สสส.ดูแลสุขภาวะประชาชน กรุงเทพฯ * รองนายกฯ "ณรงค์" ประกาศ สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 7 ประเทศเตรียมวางกลไกการเงินการคลังตามรอย สู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่คุกคามชีวิตคนภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกปีละ 8 ล้านคน WHOSEARO ชื่นชม ไทยมีระ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: