ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จ.ร้อยเอ็ด

     ...ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมชั้น 7 ตึกเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑเลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท และคณะเครือข่ายจาก 11 จังหวัด...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: