ฉบับที่ 4

เร่งสร้างมาตรการของประชาชน-สร้างภูมิคุ้มกันสังคม สู้ภัยโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่

   สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ก่อนหน้าดูเหมือนว่ากำลังจะคลี่คลายและลดระดับความรุนแรงลงหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดระลอกที่สองที่เริ่มจากแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครและขยายไปยังจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพฯได้ แต่กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งเป็นระลอกที่สามเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดที่เริ่มต้นที่สถานบันเทิงของกลุ่มคนชั้นสูง มีฐานะ ใจกลางกรุงเทพฯ และแพร่กระจายเกือบครบทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว เป็นการระบาดของไวรัสที่ได้รับการยืยยันแล้วว่าเป็น “สายพันธุ์อังกฤษ” ซึ่งนอกจากจะระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติถึง ๑.๗ เท่าแล้ว ผู้ติดเชื้อครั้ง