สิทธิบัตรยา

วงถก ‘กังวล’ รัฐถูกฟ้องภายใต้ CPTPP แม้ไม่แพ้คดีแต่ต้องเสียค่าต่อสู้มหาศาล

   NCITHS จัดเสวนา CPTPP ครั้งที่ 3 หารือข้อกังวลต่อกลไกระงับข้อพิพาทรัฐ-เอกชน “กต.” ยืนยัน นักลงทุนฟ้องรัฐได้ยาก-โอกาสชนะคดีน้อย ด้านผู้แทนภาคเอกชน-กระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียน “เหมืองทอง-ภาพคำเตือนบุหรี่-แอลกอฮอล์” หวั่น แม้รัฐไม่แพ้คดีแต่ต้องเสียเงิน-เสียโอกาสมหาศาล
 

วงวิชาการห่วง CPTPP ปิดทางใช้มาตรการ ‘Offset’ หวั่นต่างชาติรุกตลาดไทย – ศักยภาพการแข่งขันด้าน ‘ยา’ ลดลง

   คจ.คส. ตั้งวงถกผลกระทบ CPTPP ต่อ “การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ” นักวิชาการกังวลข้อตกลงฯ ปิดทางประเทศใช้มาตรการ “ขอชดเชย” สินค้าที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว ที่ประชุมหวั่นต่างชาติรุกตลาดภาครัฐ-ลดศักยภาพการแข่งขัน “สินค้า-บริการ-ยา” ของผู้ประกอบการไทย
 

ถกข้อกังวล ‘สิทธิบัตรยา’ ภายใต้ CPTPP ห่วงยาสามัญออกสู่ตลาดช้า เชื่อ CL ทำได้ในข้อกำหนด

   NCITHS จัดเสวนา “ความตกลงการค้า CPTPP” นัดแรก ระดมผู้เชี่ยวชาญถกข้อกังวลด้านระบบยา-สาธารณสุข เผยประเด็นน่าห่วงใย “สิทธิบัตร-ผูกขาดข้อมูล” ทำยาชื่อสามัญออกสู่ตลาดช้า-ค่าใช้จ่ายสูง ส่วน “สิทธิเหนือสิทธิบัตร” เชื่อทำได้หากไม่เลือกปฏิบัติ ยังไม่พบการฟ้องร้องจากกลไกระงับข้อพิพาทรัฐ-เอกชน
 

NCITHS เตรียมชงนโยบายสิทธิบัตร Thailand 4.0 สร้างผลดีต่อประเทศและอุตสาหกรรมยา

   ที่ประชุม NCITHS แนะไทยควรพิจารณาให้รอบคอบและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมเส้นทางสายไหมจีนเพราะมีความท้าทายด้านสุขภาพหลายด้าน เตรียมชงนโยบายสิทธิบัตร Thailand 4.0 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ เชื่อเกิดผลดีต่อประเทศ ด้านภาคประชาชนแนะควรใช้งานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการปรับร่างกฎหมายสิทธิบัตร
 

กรรมการติดตามผลกระทบสุขภาพจากการค้าเสรี ถกนโยบายสิทธิบัตรยา เตรียมข้อเสนอพัฒนาระบบยาสนับสนุนประเทศไทย ๔.๐

   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจ.คส.) ที่มี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากภาคธุรกิจเอกชน เป็นประธาน ร่วมกับกรรมการจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจและประชาสังคม อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เป็นต้น ซึ่ง คจ.คส. เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 

รมว.สธ.หนุนองค์การเภสัชกรรมพัฒนางานวิจัยด้านยา

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องสุขภาพ ทั่วโลกให้ความสนใจในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับ หลายหน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. สวรส. สช. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการดูแลสุขภาพประชาชน สิ่งที่เพิ่มขึ้นทุกวันคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ อีกไม่กี่ปี ประชากรไทย 1 ใน 3 จะเป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่การสนับสนุน งบประมาณ ใน...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

TPP : ผลกระทบกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

...ผู้ที่สนใจติดตามข่าวการสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่สำคัญกลับเป็นสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้าการลงนาม TPP วันที่ 27 ม.ค. ซึ่งเป็นวันลงนามรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการ ไทยญี่ปุ'น ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลกระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ'น (JIGA) เพื่อสนับสนุนการใช้ประสบการณ์ของประเทศไทยที่สามารถใช้นโยบาย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.ตั้งคกก.ศึกษาเจรจาTPP

สธ.เปิดวอร์รูมศึกษาผลกระทบทีพีพี หวั่นมีปัญหาด้านสาธารณ สุข-ระบบสุขภาพไทย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากไทยเข้าร่วม เมื่อวันอาทิตย์ มีความคืบ หน้าการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิ ฟิก (TPP) และรัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว ล่าสุด นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด สธ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะกรรมการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หวั่นแก้กม.สิทธิบัตรเอื้อต่างชาติ องค์การเภสัชฯชี้ไทยเสียเปรียบ-จำใจซื้อยาแพง

     มูลนิธิเข้าถึงเอดส์โวยพาณิชย์สอดไส้แก้ กม.สิทธิบัตร งดวิธีคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรใน 90 วันให้ไปยื่นคัดค้านกับศาลทรัพย์สินทางปัญญา อภ.หวั่นบริษัท ต่างชาติฮุบตลาดยาไทย 180,000 ล้านบาท ผู้บริโภค ถูกบังคับซื้อยาแพง นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ฯขอทราบแนวนโยบายแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตรจา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากรับทราบข้อมูล...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เลขาอย.สั่งติดฉลาก'จีเอ็มโอ''ไบโอไทย'9ธ.ค.บุกทำเนียบ

     ไบโอไทยยัน 9 ธ.ค.ตบเท้าร้องนายกฯ ค้าน กม.จีเอ็มโอ รมว.สธ.เผยออกมาเพื่อปกป้องคนไทย เลขาธิการ อย.ยันคุมเข้มติดฉลาก ประเมินความปลอดภัยอาหารจากพืชและสัตว์จีเอ็มโอก่อนขึ้นทะเบียน หลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิด กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลขึ้น โดยเฉพาะกรณีข้อโต้แย้งของทางฝั่งนักวิทยาศาสตร์...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด