ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่ใกล้คลอด สช. เปิดเวทีฟังความเห็นทั่วประเทศ

   คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เผยเนื้อหาธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่ใกล้แล้วเสร็จ เชื่อเป็นพิมพ์เขียวสำหรับภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทย ๑๐ ปีข้างหน้าที่ดี พร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศเดือน พ.ย. นี้ ก่อนนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
 

หน้า