แร่ใยหิน

'ทต.แม่ยาว'ต้นแบบป้องกันความปลอดภัยจากแร่ใยหิน

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมประชุมกับทาง นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศบาลตำบล (ทต.) แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เหมืองทองคำ กับมะเร็ง

...ของรัฐมนตรี 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแน่นอนกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปัญหาหลักของเรื่องนี้คือปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว มีชาวบ้านจาก 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ออกมาประท้วงไม่เอาเหมืองแร่ทองคำกันเป็นเรื่องเป็นราว หลังจากที่ตลอด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ปัดฝุ่น...เดินหน้ามติ ‘แร่ใยหิน’ พร้อมหารืออุตสาหกรรมอีกรอบ

   ที่ประชุม คมส. ซึ่งมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังมีการพิจารณาเรื่อง “มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
   โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนมตินี้
 

สคบ.ประสานเครือข่ายเอเชียแบนสินค้าแร่ใยหินอันตราย

ทุกวันนี้คนเรามักจะระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสเรื่องสุขภาพ ดูได้จากการเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่คำนึงถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์และไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีภัยใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามไป และน้อยคนนักที่จะรู้ถึงพิษภัยของมัน ก็คือ "แร่ใยหิน" หรือ "แอสเบสทอส" (Asbestos) ที่สามารถคร่าชีวิตของเราได้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

วัสกดุก่อสร้างภูมิภาคสู่ความหวัง'เมืองไทยปลอดใยหิน'ในอนาคต

     เพราะเหตุผลสำคัญคือความเสี่ยงต่อ โรคร้ายอย่าง "มะเร็งเยื่อหุ้มปอดในมนุษย์" กระแสแห่งความห่วงใยในสุขภาพของ ทุกฝ่าย จึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ไม่เว้น แม้แต่ในพื้นที่นอกเมืองหลวง ทั้งในปริมณฑล และในจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ที่ในปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากสารแทนแทนแร่ใยหิน เริ่มได้รับความนิยม และยอมรับให้เข้ามาแทนที่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน และกลายเป็นที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผู้บริโภค-ร้านค้า...ใส่ใจสินค้าที่มีสัญลักษณ์ 'อกแตก' รักสุขภาพ เลิกใช้สินค้าที่มี'แร่ใยหิน'

     ...กำหนดขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายสำหรับผู้ใช้และรับสัมผัส กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตราย จาก "โครโซไทล์" หรือ "แร่ใยหิน" ซึ่งก่อนหน้านี้ หลายฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ผลักดันให้มีการเลิกใช้ โดยยึดเอามติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2554 และประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ "สารไครโซไทล์" ทุกชนิด มีอันตรายเป็นต้นเหตุของมะเร็ง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กรรมการสุขภาพแห่งชาติย้ำ! ยืนยันยกเลิกใช้แร่ใยหิน เพื่อสุขภาพคนไทย

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันมติให้ยกเลิกแร่ใยหิน และให้ยกเลิกทันที อย่างช้าไม่เกิน ๒ ปี
 

หน้า