ทุกคนมี “สิทธิ” เลือกตายดีได้ ชีวามิตรจับมือ สช. กรมการแพทย์ฯ