กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่าย

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบกับเรื่องนี้ได้โดยการกดที่ File Fact Sheet กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายฯ