"10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ"

   กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ
 
   เรื่องแรก เลขาธิการและทีมขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ เดินสายเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือการทำงานเป็นรายหน่วยงานกับปลัดกระทรวงและทีมผู้บริหารของท่าน จนครบทุกกระทรวงที่มีรัฐมนตรีร่วมเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ อก. ทส. พม. สธ. กษ. และ มท. ผลลัพธ์ที่ได้คือประเด็นนโยบายร่วมและบรรยากาศของความเป็นพันธมิตรระดับนโยบายที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.
 
   เรื่องที่สอง สช. จัดงานเสวนาวิชาการและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใสและธรรมา ภิบาล ตามรอยพ่อกันอย่างคึกคักมี สวรส. และสรพ. ร่วมประกาศด้วยความหนักแน่น นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากหน่วยงาน ปปช. กพร. ศูนย์คุณธรรมและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ให้เกียรติขึ้นเวทีเสวนาและร่วมเป็นสักขีพยาน.
 
   เรื่องที่สาม ที่ประชุมกลุ่มซีอีโอ 6 องค์กรตระกูล ส. ตกลงใจร่วมกันที่จะเริ่มออกรายงานสาธารณะ ว่าด้วยระบบสุขภาพไทย (Health System Watch) โดยจะนำเสนอผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเป็น ซีรี่ย์ส ใช้ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพจากคลังความรู้ขององค์กร มาเป็นตัวจับตามอง อันจะช่วยเติมเต็มงานวิชาการเชิงนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ.
 
   เรื่องที่สี่ เลขาธิการ กับแกนนำภาคีเครือข่าย 700 ชุมชน กทม. และภาคประชาสังคม ได้ร่วมประสานงานและปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารและประธานสภา กทม. เรื่องการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชนกทม. ที่ติดขัดมาตลอดระยะเวลาสิบปี จนได้ข้อสรุปเป็นแผน roadmap ร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการจัดตั้งที่ตั้งใจจะให้สำเร็จให้ได้ภายในกลางปี 2561.
 
   เรื่องที่ห้า โครงการสนับสนุนกลไกจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเพื่อสังคมสุขภาวะ ซึ่ง สช. เป็นผู้เสนอของบประมาณพิเศษ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคม (E6) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์พิจารณาเห็นชอบ ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มจังหวัดว่าได้รับการจัดสรรให้แล้วจำนวน 450 ล้านบาท.
 
   เรื่องที่หก เมื่อประเมินพบว่าโครงสร้างและระบบโปรแกรมพื้นฐานมีความพร้อมแล้ว สช.จึงออกประกาศแผนเดินหน้า สู่การเป็นองค์กร e-government อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมนี้.
 
   ทีนี้ขอกลับมาที่งานในครอบครัว สช.กันบ้างนะครับ.
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่สำนักงาน สช. บ้านของเราชาวสุชน มีการทำบุญครบรอบ 10 ปีของการประกาศใช้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ สช. ในทางหนึ่งด้วย.
 
   นอกจากการทำบุญตามประเพณีเพื่อเพิ่มสิริมงคล รับฟังบทสวดด้วยจิตใจที่สงบนิ่ง และถวายเพล แด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังเป็นการชุมนุมพบปะเสวนากันเล็กๆ ของภาคีเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพจากยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน.
 
   ท่านอาจารย์หมอวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ได้เล่าความหลังการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและหยิบบทเรียนจากอดีตมาเตือนสติว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอน เราควรต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ.
 
   ท่านอาจารย์หมอวิชัย โชควิวัฒน กล่าวย้ำการทำความดีและการปฏิบัติตนตามมงคลชีวิต 38 ประการ ส่วนท่านอาจารย์หมออำพล จินดาวัฒนะ ติดภารกิจสำคัญ จึงได้แต่เขียนจดหมายแสดงความยินดีและให้กำลังใจมายังพี่น้องครอบครัวชาวสุชนและภาคีเครือข่าย ซึ่งมีการอ่านถ่ายทอดสู่กันฟังครบทุกข้อความ.
 
   และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งการผลิดอกออกช่อ งานสื่อสารองค์กรได้ปรับปรุงโลโก้ของ สช. ให้ดูแข็งแรง บึกบึน ชัดเจน และมีความอ่อนช้อยแฝงอยู่ในลีลา เตรียมขับเคลื่อนสู่โลกกว้าง รวมทั้งได้ลงทุนเปลี่ยนวอลเปเปอร์ที่ใช้มาสิบปีในสำนักงานทั้งชั้นสองและชั้นสาม ให้ดูสดใสและสื่อความมุ่งหมายยิ่งขึ้น.