เอกสาร สรุปเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล(ข้อมูลวันที่ 9มิย.53)